En verder deze week

 • Pionieren in een tijd van kerkkrimp

  Pionieren in een tijd van kerkkrimp

  In 2012 presenteerde de Protestantse Kerk het stoutmoedige plan om honderd nieuwe kerkplekken te gaan ontwikkelen. In een tijd van nietsontziende secularisatie en kerkelijke kaalslag was dat een verrassend bericht.

  Lees verder
 • Het verschil tussen een goed gevoel en een goed geweten

  Het verschil tussen een goed gevoel en een goed geweten

  Het hebben van een geweten onderscheidt de mens van het dier. Het geweten is onlosmakelijk verbonden met het mens-zijn. Het moet ontwikkeld en gevormd worden naar de wil van God.

  Lees verder
 • Dagboek van een meester

  Dagboek van een meester

  Het is honderd jaar geleden dat het christelijk onderwijs subsidie kreeg van de overheid. Hoe ziet een christelijke school er anno 2017 uit? Meester Meerkerk uit Katwijk gunt ons een kijkje in het dagelijkse reilen en zeilen op zijn school.

  Lees verder
 • De contouren van Jezus in Jozua

  De contouren van Jezus in Jozua

  Vanuit het boek Jozua lopen veel lijnen naar andere gedeelten in de Bijbel. Voor het goede verstaan van een bijbelboek is het van belang om oog te hebben voor de plek die dat boek in het geheel van de Schrift inneemt.

  Lees verder