Lees de psalmen, ontmoet de heilige God

Lees de psalmen, ontmoet de heilige God
De vijf boeken van de Psalmen geven acht op de vijf boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, met name op de tien geboden, stelt ds. H.J. de Bie.

De Heere laat daarin Zijn heiligheid gelden in de omgang met Hem en in ons leven van alle dag.

Geen andere goden voor Gods aangezicht hebben vraagt niet alleen om een beslissende keuze voor de God van Israël, maar wordt ook concreet in de ontmanteling van alle andere machten. Alleen God is de Heer, adoon.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 april 2018.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.