Belijdenisnummer verschijnt op 26 maart

Het is de tijd voor Pasen, de tijd dat veel jongeren zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Op 26 maart zal DV het belijdenisnummer verschijnen, waarin we speciale aandacht besteden aan deze jaarlijks weerkerende, bijzondere gebeurtenis.

Onder meer de volgende artikelen zullen verschijnen:

- Belijdenis als een vast vertrouwen, door ds. W.J. Westland;

- Belijden en jouw verwachting van de toekomst, door ds. J.A.C. Olie;

- Belijdenisteksten: de redactieleden vertellen hoe hun belijdenistekst met hen meeging door de jaren heen;

-Onder de belijdeniscatechisanten in Oudewater zijn relatief veel ‘kerktoetreders’. Dit seizoen zijn er daarom twee groepen. Koos van Noppen (IZB) schrijft een reportage. 

Wilt u nummers bestellen om uit te delen in uw gemeente? Neem contact op met onze voorlichter, Hans Peters, voorlichter@gereformeerdebond.nl.