De GZB benoemt ir. Martijn van den Boogaart tot directeur

Ir. Martijn van den Boogaart, oud-zendingswerker van de GZB en momenteel werkzaam bij de IZB, volgt DV per 1 september ds. J.P. Ouwehand op als directeur van de GZB.

Martijn van den Boogaart (46) woont in Delfgauw, is getrouwd en heeft drie kinderen. Na zijn opleiding Electrotechniek aan de Technische Universiteit Delft begon hij zijn loopbaan als projectmanager en consultant in het bedrijfsleven. Vervolgens was hij acht jaar uitgezonden naar Malawi als adviseur en programmamanager bij een van de partnerkerken van de GZB. Zijn vrouw, Anneke, was daar tropenarts in een ziekenhuis van deze kerk. Vanaf 2016 werkt hij bij de IZB. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van Focus, een programma voor missionaire gemeente-opbouw en hij begeleidt gemeenten bij de uitvoering van dit programma. Binnen IZB-Focus coördineert hij in samenwerking met de GZB ook de verbinding met kerken wereldwijd.

Van den Boogaart hoopt met zijn ervaringen in het buitenland en bij de IZB bij te kunnen dragen aan nieuwe vormen van verbinding tussen gemeenten in Nederland en gemeenten en organisaties op andere plekken in de wereld.

Het aantreden van Martijn van den Boogaart betekent ook het afscheid van ds. Ouwehand als directeur van de GZB. De huidige directeur zal nog tot 1 oktober 2020 werkzaam zijn bij de GZB om een goede overdracht te realiseren. Indien de ledenvergadering in de tweede helft van 2020 zal besluiten tot invoering van het voorgestelde Raad van Toezicht-model, zal de functie van directeur worden omgezet in directeur-bestuurder.