Nieuw themanummer van De Waarheidsvriend staat in het teken van belijdenis doen

Het aantal belijdende leden van de Protestantse Kerk daalt gestaag en ook aan hervormd-gereformeerde gemeenten gaat deze ontwikkeling niet voorbij. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor het functioneren van de gemeenten.

Daarom staat De Waarheidsvriend op 24 september in het teken van belijdenis doen. 

In het themanummer presenteert dr. Marten Visser de resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal belijdende leden in hervormd-gereformeerde gemeenten door de tijd heen.

De predikanten W.J. Dekker uit Amersfoort en E. van den Noort uit Nijkerk delen hun waarnemingen over belijdenis doen. Verder geven twee jonge mensen die belijdenis deden, antwoord op de vragen welke meerwaarde het doen van belijdenis voor hen persoonlijk heeft en of het verlangen naar deelname aan het heilig avondmaal meespeelde bij de beslissing om belijdenis te gaan doen.

Andere vragen die in het nummer aan de orde komen zijn: ‘Wat is belijdeniscatechese eigenlijk? Hoe kan de gemeentepredikant het doen van belijdenis stimuleren? Waarom stellen jongeren het uit? Wat mogen predikant en belijdeniscatechisanten van elkaar verwachten? Welke innerlijke geloofshouding vraagt een goede belijdeniscatechese van beide kanten? Hoe kunnen teleurstellingen voorkomen worden?

Door allerlei aspecten van belijdeniscatechese en belijdenis doen in een themanummer aan de orde te stellen, hoopt de redactie te stimuleren dat de betekenis van de openbare geloofsbelijdenis leeft in de gemeenten.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.