De Waarheidsvriend komt met themanummer 'Schepping en klimaat'

Hoe spreekt de Bijbel over de schepping, de natuur, de aarde en het klimaat en wat betekent dit voor onze houding als christen?

Die vraag zal centraal staan in het themanummer ‘Schepping & klimaat’ dat DV op 26 september zal verschijnen. Hoofdredacteur Piet Vergunst onderzoekt teksten in de Bijbel die spreken over Gods schepping en de nieuwe hemel en aarde, en de plaats van de mens daarin. 

Aan de orde komt ook de vraag of er concrete reden is tot grote zorg. Welke milieuproblemen spelen momenteel? Er zijn wetenschappers en politici die de zorgen rond het klimaat relativeren of zelfs ontkennen. Hebben zij een punt? Prof. Kornelis Blok geeft heldere antwoorden op deze vragen.

In een interview met Gera van den Berg, auteur van Op orde! Minimaliseren in het gezin, staat de vraag centraal welke keuzes je maakt op het gebied van boodschappen doen, spullen kopen en op vakantie gaan.

Prof. Marc de Vries gaat in op de rol van technologie en economie als mede-veroorzakers van dit probleem. Hebben we de schepping uitgebuit en zijn de milieuproblemen een oordeel?

Koos van Noppen en dr. Arnold Huijgen gaan in discussie over de vraag of de drang om groen te zijn trekjes krijgt van een alternatieve religie. Zijn christenen te weinig bezig met dit thema? Aan de andere kant, kan de nadruk op groen eenzijdigheid in de hand werken en de aandacht voor het eeuwige leven naar de achtergrond drukken?

Ecoloog Jaap Gijsbertsen denkt met ons na over de veranderende leefomgeving van de Nederlander vanwege het klimaat. Steeds vaker krijgen we te maken met warmterecords en droge zomers. Het is code rood voor insecten – wat kan de burger doen om de natuur meer ruimte te geven?

De redactie hoopt dat het veelzijdige themanummer zal bijdragen aan verdere bewustwording rond dit actuele thema.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.