De Waarheidsvriend viert de Reformatie met themanummer 'Bijbel'

Op 31 oktober van dit jaar was het precies 500 jaar geleden dat Luther het begin van de Refromatie inluidde. Een van de speerpunten van de Reformatie was Sola Scriptura, de Schrift alleen.

Luther haalde de Bijbel onder het stof vandaan en vertaalde hem in de moedertaal van zijn volk. Daarom is het thema van nummer 43 van De Waarheidsvriend, dat uitkwam op 26 oktober, ‘Bijbel’.

Hoe functioneert de Bijbel nú in het leven van alledag? In het hoofdartikel benadrukken we het belang van de acceptatie van het gezag van de Schrift. Verder komen aan de orde: hoe duidelijk klinkt de Bijbel vanaf de kansel? Hoe kunnen we in onze stille tijd het Woord echt laten spreken? Wat zei Luther in zijn stellingen over de Schriften? Hoe kunnen we jongeren helpen om de Bijbel open te doen? Wat gebeurt er in de klas tijdens de bijbelvertelling?

Calvijn zei eens: ‘Wie innerlijk door de Geest onderwezen is, vindt volkomen rust in de Schrift.’ De redactie wenst dat alle lezers van De Waarheidsvriend toe en hoopt dat dit nummer aanleiding is voor mooie gesprekken en het nóg vaker opendoen van de Bijbel.  16.000 extra exemplaren van dit nummer werden verspreid in 170 gemeenten.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.