Doetinchem krijgt wijkgemeente van bijzondere aard

De Doetinchemse kerkenraadscommissie heeft half september van de classis toestemming gekregen om officieel wijkgemeente van bijzondere aard te mogen worden.

Dit besluit is een bekroning van de jarenlange inzet van velen om tot geordend kerkelijk leven te komen.

In de omgeving van Doetinchem was er binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk geen gereformeerde prediking te vinden. Daarom richtte in 1994 dhr. H. Schoemaker samen met enkele anderen een evangelisatie op. Aanvankelijk vond de morgendienst in een schoolgebouw plaats, de middagdienst in de Slangenburgkerk, een van de kerken van de toenmalige hervormde gemeente van Doetinchem. Veel toenadering tot die gemeente was er in die begintijd niet.

In het begin van deze eeuw werd dat anders. In 2005 werd een kerkenraadscommissie ingesteld. Onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad mochten ambtsdragers verkozen worden. In de commissie zaten, naast een lid van de plaatselijke kerkenraad, ook enkele gemeenteleden naast de ambtsdragers. Bovenal konden de sacramenten van doop en avondmaal vanaf nu bediend worden. Er was reden tot dankbaarheid voor deze kleine groepering.

Vele predikanten zijn er voorgegaan, meestal tegen een gereduceerd tarief, omdat de gemeente niet veel betalen kon. Inmiddels groeide de gemeente en kwam de wens om een zelfstandige wijkgemeente te mogen worden. Onder de vlag van de plaatselijke protestantse gemeente kon dit niet, daarom werd gezocht naar de weg van een wijkgemeente van bijzondere aard. De plaatselijke gemeente heeft daarbij wel haar volle medewerking verleend, op een heel lang traject. Daarbij heeft de regionale adviseur dr. J. van Beelen met raad en daad geadviseerd.

Omdat de gemeente momenteel ook bezig is met de afronding van de aankoop van een eigen kerkgebouw, zal een officieel moment later plaatsvinden. ‘Niettemin’, zegt de mentor van de gemeente, ds. M. Aangeenbrug, ‘is er grote dankbaarheid, allereerst en allermeest aan God, Die de broeders en zusters in Doetinchem een eigen plek heeft willen geven. Soli Deo Gloria.’