Dr. P.M. Wisse nieuwe PThU-hoogleraar dogmatiek

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) benoemt per 1 september 2017 dr. habil P.M. (Maarten) Wisse (1973) tot hoogleraar Dogmatiek voor de vestiging Amsterdam.

Daarmee volgt hij prof. dr. J. Muis op, die per 1 september met emeritaat zal gaan.

Dr. Wisse heeft zijn doctoraal theologie behaald aan de Universiteit Utrecht. Hij is in 2003 gepromoveerd op het Schriftgezag. In 2011 heeft hij zijn Habilitation (een tweede academische graad) aan de Evangelisch-Theologische Fakultät van de Eberhard-Karls-Universität te Tübingen behaald.

Wisse is werkzaam geweest aan de Katholieke Universiteit Leuven, de Evangelisch-Theologische Fakultät van de Eberhard-Karls-Universität te Tübingen en is momenteel werkzaam als universitair docent en opleidingsdirecteur aan de Vrije Universiteit. In een vraaggesprek met het Reformatorisch Dagblad, dat meldde dat Wisse afkomstig is uit de gereformeerde gemeente van Aagtekerke, zei hij enige jaren geleden: ‘In de lutherse context van Heidelberg en Tübingen heb ik mijn gereformeerde wortels opnieuw ontdekt.’ En: ‘Het universalisme is in de moderne theologie een stilzwijgend uitgangspunt. De gedachte is dat de hele wereld in God bestaat en gered wordt. Mijn bezwaar daartegen is dat het universalisme leidt tot nivellering: als ik al verlost ben, maakt het niet uit wat ik doe.’

Dr. Wisse beschikt, aldus de PThU, over brede wetenschappelijke expertise zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Op het gebied van onderwijs heeft hij ruime ervaring met zowel college geven als ook met onderwijsontwikkeling. We wensen de aanstaande hoogleraar op zijn verantwoordelijke post ten dienste van de kerk Gods zegen met woorden uit Spreuken 9 van harte toe: ‘Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren.’