Drs. A. Groothedde nieuwe IsraŽlconsulent voor het Centrum voor IsraŽlstudies

Het Centrum voor IsraŽlstudies (CIS) heeft drs. Albert Groothedde (35) benoemd als IsraŽlconsulent. Zijn benoeming gaat in per 1 december 2017. Hij wordt de opvolger van ds. A. Brons, die in de periode 2011-2017 voor het CIS in Jeruzalem werkte.

Drs. Groothedde heeft theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad; momenteel is hij chefredacteur voor uitgeverij De Banier. Begin 2018 hoopt hij met zijn gezin naar Jeruzalem te verhuizen.

Drs. Groothedde over zijn benoeming: ‘De Nederlandse kerken en organisaties die samenwerken in het CIS verlangen ernaar om hun verbondenheid met het Joodse volk te tonen in woord en daad. Als Israëlconsulent mag ik dat in Jeruzalem concretiseren; een prachtige taak! Ik ervaar het als een voorrecht om straks in Jeruzalem te mogen werken aan duurzame, vreedzame relaties met ‘onze oudste broeder’. Natuurlijk houd ik de opgedane kennis en ervaringen niet voor mezelf – zulke dingen wil je delen.’

Het CIS is een samenwerkingsverband tussen de christelijke gereformeerde deputaten ‘Kerk en Israël’, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede. Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en daarvoor aandacht te vragen in de christelijke gemeente. De aard van deze ontmoeting wordt binnen het CIS gekenmerkt door drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. Naast de daadwerkelijke presentie in Jeruzalem en de ontmoeting met het Joodse volk, zal de Israëlconsulent de Nederlandse achterban informeren over de situatie en ontwikkelingen in Israël.