Ds. J.R.J. van Gelderop krijgt aanstelling als justitiepredikant

Per 31 augustus liep het Nederlands-Noorse project in de gevangenis van Norgerhaven af. De aanstelling van ds. J.R.J. van Gelderop uit Vaassen als justitiepredikant in deze Noorse gevangenis op Nederlandse bodem kwam daarmee ten einde.

Enige tijd geleden is er een peiling geweest onder de gedetineerden in Nederlandse gevangenissen, om te bepalen welke geestelijke zorg gedetineerden wensen. Uit die peiling blijkt dat er voor een derde minder behoefte is aan protestantse geestelijke zorg. Daarom moest het aantal fte’s van justitiepredikanten met een derde worden verminderd. Toch heeft ds. Van Gelderop per 1 september een vaste aanstelling (zestien uur per week) gekregen in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug (onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid). Dit centrum richt zich op het bieden van psychiatrische zorg en forensisch psychiatrische zorg aan patiënten met veelal een niet-Nederlandse achtergrond.