Ds. L.W. van der Sluijs bijstand in Bussum

Per 1 oktober is ds. L.W. van der Sluijs uit Nijkerkerveen benoemd tot bijstand in het pastoraat van hervormde wijkgemeente Sion te Bussum.

Hiermee volgt hij de heer A. Verstoep uit Barneveld op, die tijdelijk pastorale bijstand heeft verleend na het vertrek van ds. A. Visser per 1 oktober 2017 wegens zijn uitzending naar Zimbabwe. De aanstelling van ds. Van der Sluijs is voor zes uur per week.

Wijkgemeente Sion hoopt dat met de aanstelling van ds. Van der Sluijs het werk in dit deel van Gods Koninkrijk onder Gods zegen mag blijven plaatsvinden.

Wijkgemeente Sion is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen de protestantse gemeente van Bussum. De wijkgemeente wordt per 1 januari 2019 opgeheven en voortgezet als kerkenraadscommissie onder de algemene kerkenraad. De oorzaak hiervan is het vergrijsde ledenbestand en daardoor het gebrek aan ambtsdragers, waardoor niet meer aan de minimumeis van de kerkorde kan worden voldaan.