Gemeente-in-wording op Noord-Walcheren

Sinds enkele jaren is een initiatiefgroep actief om te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de Protestantse Kerk een zelfstandige gemeente te vormen die zich verbonden weet met het gereformeerde belijden.

Het gebied waar de groep zich op richt en waar de betrokkenen wonen, bevindt zich ten noordwesten van het Kanaal door Walcheren.

Bij besluit van de classicale vergadering Delta is per 1 maart een gemeente-in-wording gevormd. Deze gemeente-in-wording zal geleid worden door een commissie die werkt in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de classis. Zij het niet door de classis benoemd, is ook ds. P. van der Kraan uit Arnemuiden als adviseur aan de groep verbonden.

Op zondagmiddag 28 april zal DV de eerste dienst van de gemeente-in-wording gehouden worden, waarin ds. Van der Kraan voorgaan zal. De diensten – vooralsnog eens per twee weken – zullen in eerste instantie gehouden worden in de Petruskerk in Serooskerke, een van de twee kerkgebouwen van de protestantse gemeente te Serooskerke. Andere activiteiten van de initiatiefgroep vinden al geruime tijd plaats op deze locatie. In de verschillende fasen van ontwikkeling van de gemeente-in-wording wordt telkens goed overleg gezocht met de andere omliggende gemeenten.
Wanneer de gemeente-in-wording enige tijd doorontwikkeld is, zal overwogen worden om over te gaan tot definitieve gemeentevorming. Hiervoor zal nadere besluitvorming nodig zijn door de classis Delta van de Protestantse Kerk.

De leden van de initiatiefgroep hopen dat hervormd-gereformeerde voorgangers bereid zijn een dienst te leiden, ook als soms enige flexibiliteit ten aanzien van de aanvangstijd nodig is.