GZB start noodhulpactie rond corona

De GZB is de noodhulpactie ‘Honger door corona, de kerk deelt uit’ gestart. Met de campagne wil de zendingsorganisatie de honger bestrijden die in de wereld is ontstaan door de coronapandemie.

Een bijzonder aspect is dat gemeenteleden hun voedselpakket delen met anderen.

De GZB krijgt de afgelopen tijd steeds meer aanvragen van partnerkerken voor ondersteuning van hun voedseluitdelingen. Partnerkerken van de GZB zijn, nadat de coronacrisis toesloeg, onmiddellijk in actie gekomen. Ze richten zich daarbij met name op gezinnen die in de knel zijn gekomen.

Zo stak de Pokhara Christian Community (PCC) in Nepal meteen de handen uit de mouwen, toen dagloners door de coronacrisis hun baan kwijt raakten. Vanwege de sterke banden die de kerk heeft met wijkbewoners, weten ze precies welke mensen hulp nodig hebben. Juist vanwege die diaconale opstelling kregen ze snel toestemming van de overheid om voedsel uit te delen. Gemeenteleden wordt gevraagd hun pakket te delen met nog armere wijkbewoners.

Met de actie stelt de GZB noodhulppakketten ter beschikking aan gezinnen in Nepal, Colombia, Rwanda en Mozambique.

De GZB roept Nederlandse christenen op 20 euro te doneren voor een noodhulppakket. Daarmee krijgen christenen elders een voedselpakket met de vraag de inhoud te delen met mensen in nood die niet tot de kerk behoren. De pakketten zijn daar groot genoeg voor. Met een gift worden zo twee gezinnen geholpen. De noodhulpactie vindt plaats op initiatief van de GZB, in samenwerking met Kerken helpen Kerken. Meer info: www.gzb.nl.