Hervormd Voorthuizen neemt kerkelijk centrum in gebruik

De hervormde gemeente in Voorthuizen heeft haar vernieuwde kerkelijk centrum Bethabara in gebruik genomen.

Al enige jaren werd gedacht aan verbouwing. Het gebouw was gedateerd en had groot onderhoud nodig. De diensten waren naar de jongste veiligheidseisen te vol en bovendien was er behoefte aan meer zaalruimte voor catechese, clubs en kringwerk. Architect Bikker kreeg als opdracht een gebouw te ontwerpen met een royale hal om elkaar rond de diensten te kunnen ontmoeten. Dat heeft geresulteerd in een plan waarin het bestaande gebouw is gerenoveerd tot een zalencentrum met vijf zalen. De geheel nieuwe kerkzaal telt ruim 500 zitplaatsen en is door de hal met het bestaande gebouw verbonden.

De naam Bethabara is ontleend aan Johannes 1:28 en houdt verband met onze woonplaats Voorthuizen. De plaats waar Johannes doopte was een doorwaadbare plaats in de Jordaan. Het woord ‘voorde' heeft dezelfde betekenis als Bethabara. De groep huizen, gebouwd bij de doorwaadbare plaats in de Ganzebeek, heeft de naam Voorthuizen opgeleverd. Het thema voor de meditatie tijdens de openingsplechtigheid was dan ook: ‘Bethabara, daar gebeurt het!' Het glas-in-lood-raam in de kerkzaal beeldt de doop van de Heere Jezus uit en heeft een prachtige uitstraling naar buiten.

In de dienst waarin het gebouw door de bouwcommissie werd overgedragen aan de algemene kerkenraad voerden onder anderen architect Bikker en burgemeester A. van Dijk van Barneveld het woord. Ouderling Wijnveen bracht de kanselbijbel opnieuw binnen, de doopschaal werd door Gera Hooijer (club groep 7 en 8) op de console geplaatst en de diakenen De Gooijer en Reemst zetten de schaal en de beker op de avondmaalstafel.

Op zondag 26 februari leidde ds. D. van de Streek de eerste eredienst. Het thema was: ‘Mijn Naam zal daar zijn!', naar aanleiding van het gebed van Salomo (1 Kon.8:29).