IZB biedt hulp bij telefonisch ouderenpastoraat

Nu door de coronacrisis pastoraal bezoek niet of nauwelijks mogelijk is, zijn in veel gemeenten kerkenraadsleden en vrijwilligers betrokken bij het telefonische ouderenpastoraat.

De IZB heeft op de site een handleiding gepubliceerd (geschreven door emeritus predikant ds. Henk de Graaff), evenals een groot aantal teksten, liederen en gebeden die bij dit pastorale contact benut kunnen worden.

Ook voor predikanten is er pastorale hulp via de telefoon mogelijk. De IZB heeft een lijst met predikanten opgesteld, die zich bereid verklaard hebben om als ‘pastorale praatpaal’ op te treden. Dienstdoende predikanten kunnen bij hen aanklampen om hun hart te luchten, ervaringen te delen, samen te bidden of bijbel te lezen, om weer nieuwe moed en inspiratie op te doen.

Zie: www.izb.nl.