Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2018

De jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op donderdag 24 mei a.s. in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. We nodigen alle leden van harte uit met ons samen te komen. 

Agenda

1. Opening door de voorzitter, ds. A.J. Mensink

2. Bestuursverkiezing

a. vacature ds. A.J. Mensink (aftredend en herkiesbaar)

b. het bestuur heeft besloten de vacature van dr. P.F. Bouter dit jaar niet te vervullen.

3. Jaarverslagen:

a. van de secretaris

b. van de penningmeester

c. rapportage adviescommissie financieel beleid

4. Rondvraag

5. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Heilig is de HEERE’ door ds. J.J. ten Brinke: Welke God is onze God? ‘Want Ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden.’

Rond 12.30 uur is er voor bezoekers van de jaarvergadering een broodmaaltijd, waarvan het bestuur hoopt dat de kosten gedekt worden door de collecte. Om 13.30 uur hopen we de vergadering voort te zetten. 

6. Plenaire bespreking van het referaat van ds. Ten Brinke

7. Inleiding P.J. Vergunst over ‘Hoe moet het verder met onze kerk? Over de kerk en de Geest’.

8. Toespraak namens het moderamen van de synode

9. Afscheid van onze voorlichter, dhr. H. Geluk.

10. Sluiting