Theologische vorming voor broekies en grijsaards

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) kan al decennialang rekenen op warme belangstelling.. Steeds meer jonge gemeenteleden die pas belijdenis hebben gedaan, ontdekken dat ze veel aan deze cursus hebben.

Moeders met een druk gezin en academici, jong en oud, iedereen geniet van de verdieping die hier geboden wordt. Mensen die nooit de kans gekregen hebben om te studeren maar graag meer willen leren over de Bijbel, kunnen na de zomer weer terecht in een van de vijf plaatsen in het land. Dr. M.A. van den Berg licht toe wat de cursus inhoudt en voor wie de TVG bedoeld is.

‘Het doel is om geïnteresseerde gemeenteleden, die meer dan gemiddeld betrokken zijn bij hun plaatselijke gemeente, meer inzicht in theologie te bieden. De cursus wil persoonlijke verdieping geven en voor taken in de gemeente toerusten. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied.' 

Hoelang duurt de cursus?

‘De duur van de cursus is drie jaar, 22 zaterdagen per jaar, van september tot en met juni. In deze drukke tijd merken we dat dit tijdsschema, dat al dertig jaar in deze vorm bestaat, onder druk komt te staan. Mensen mogen na een jaar of na twee jaar stoppen, maar liever houden we vast aan die drie jaar. Voor mensen die meer willen, is er nog Studium Generale, een vervolg op de TVG, die bestaat uit acht lesmorgens waarin per ochtend een onderwerp aan de orde komt.’

Het enthousiasme voor TVG blijkt wel uit het feit dat sommige mensen al dertig jaar meedoen. De cursus heeft blijkbaar een verslavende werking.

Voor verdere informatie en opgeven, ga naar www.cursustvg.nl.