Voorbede voor het onderwijs

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond roept de kerkenraden op komende zondag, 18 juni, voorbede voor het christelijk onderwijs te doen, voor leerkrachten en leerlingen, voor besturen en alle bij de school betrokkenen.

Dr. H. van ’t Veld schreef in een stelling bij zijn proefschrift: ‘Het valt te betreuren dat in de kerkelijke voorbede het dagelijkse christelijk onderwijs een zoveel geringere plaats inneemt dan het catechisatie- en jeugdwerk, dat slechts enkele uren per week in het winterseizoen bestrijkt.’ Feit is dat de impact van de school op het leven van kinderen en jongeren groot is én we de vrijheid van onderwijs in ons land een bedreigd bezit mogen noemen. Zullen we daarom komende zondag bijzonder bidden voor het onderwijs bij een open Bijbel?