Waddinxveen behoudt vier predikantsplaatsen

Met grote dankbaarheid heeft de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente van Waddinxveen op donderdag 29 november 2017 besloten dat met ingang van 1 januari 2018 vier wijken, vier predikantsplaatsen en vier kerkgebouwen konden worden gehandhaafd.

Hiermee kwam een einde aan een periode van drie jaar waarin werd onderzocht of het haalbaar was om vier predikantsplaatsen (3,8 fte) te handhaven of dat twee wijken werden samengevoegd en een predikantsplaats zou worden opgeheven.

Bij de eindevaluatie bleek dat er vier sterke geloofsgemeenschappen waren, dat een belangrijke impuls was gegeven aan het jeugdwerk en aan de missionaire roeping, dat (ook op langere termijn) een financieel gezonde situatie bestond en dat er voldoende financiële middelen waren voor het diaconaal beleid.

In de jaren 2015, 2016 en 2017 was via de Mobiliteitspool ds. J.W.J. Guis benoemd als predikant voor wijkgemeente West (De Hoeksteen), met een aanstelling van tachtig procent. Aan de gemeente van Waddinxveen zijn momenteel ook verbonden ds. C.H. Bijl, ds. T.L.J. Bos en ds. W.M. Dekker. Met ingang van 1 januari 2018 kan wijkgemeente West een predikant voor 0,8 fte beroepen. Boven alles ging de dank uit naar de Heere dat dit besluit kon worden genomen.