Redactie

De redactie van De Waarheidsvriend bestaat uit drs. P.J. Vergunst (hoofdredacteur), M.M.C. van der Wind-Baauw (eindredacteur), drs. B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan, ds. C.H. Hogendoorn en ds. J.A.W. Verhoeven.