Redactie

De redactie van De Waarheidsvriend bestaat uit drs. P.J. Vergunst (hoofdredacteur),drs. Esther Visser-den Hertog (eindredacteur), drs. B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan, ds. C.H. Hogendoorn en prof.dr. W. Verboom